GTA-SAN ANDREAS MP

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

tachometr

medzi new

new SavePlayerPos[SLOTS][SavePlayerPosEnum];
new SpeedMode = 0;
new UpdateSeconds = 1;

forwardy

forward UpdateSpeed();


medzi public


public UpdateSpeed(){
new Float:x,Float:y,Float:z;
new Float:distance,value,string[256];
for(new i=0; i<SLOTS; i++){
if(IsPlayerConnected(i) && IsPlayerInAnyVehicle(i)){
GetPlayerPos(i, x, y, z);
distance = floatsqroot(floatpower(floatabs(floatsub(x,SavePlayerPos[i][LastX])),2)+floatpower(floatabs(floatsub(y,SavePlayerPos[i][LastY])),2)+floatpower(floatabs(floatsub(z,SavePlayerPos[i][LastZ])),2));
value = floatround(distance * 3600);
if(UpdateSeconds > 1){
value = floatround(value / UpdateSeconds);
}
// meters an hour
if(SpeedMode){
format(string,sizeof(string),"~r~%d MPH",floatround(value/2200));
GameTextForPlayer(i, string, 850, 4);
}
else{
format(string,sizeof(string),"~r~%d KPH",floatround(value/1400));
GameTextForPlayer(i, string, 850, 4);
}
SavePlayerPos[i][LastX] = x;
SavePlayerPos[i][LastY] = y;
SavePlayerPos[i][LastZ] = z;
}
}
}

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.