GTA-SAN ANDREAS MP

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

IsPlayerInShere


IsPlayerInSphere(playerid,Float:x,Float:y,Float:z,radius)
{
   if(GetPlayerDistanceToPointEx(playerid,x,y,z) < radius){
   return 1;
}
   return 0;
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
GetPlayerDistanceToPointEx(playerid,Float:x,Float:y,Float:z)
{
   new Float:x1,Float:y1,Float:z1;
   new Float:tmpdis;
   GetPlayerPos(playerid,x1,y1,z1);
   tmpdis = floatsqroot(floatpower(floatabs(floatsub(x,x1)),2)+floatpower(floatabs(floatsub(y,y1)),2)+floatpower(floatabs(floatsub(z,z1)),2));
   return floatround(tmpdis);
}


kamkoliv do modu najlepsi na konec

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.